Tradingstrategi

En tradingstrategi har som hensikt å legge en plan for daytradingen. Det er mange som ikke har noen tradingstrategi. Det er ingen tvil om at det kan føre til stygge tap på investeringene.

teknisk aksjeanalyse

Din kapital er i fare. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Tradingstrategi

En strategi for daytrading bør inneholde mer enn bare en løs plan om å kjøpe og selge aksjer. Faktisk bør dette være noe av det du bruker mest tid på, før du begynner med daytrading. Strategien bør inneholde klare planer for hva du må gjøre dersom markedet går mot deg, hvordan du skal minimere risiko eller sikre gevinster. Man kan lese mange steder at man ikke skal forandre på tradingstrategien når man først har en strategi. Det er vi uenige i, men vi mener at dersom det skal forandres på strategien for daytrading, skal det være veloverveide grunner til dette. Man skal være sikker på at en strategiforandring faktisk vil føre til bedre avkastning.

Take profit

Når skal man selge en aksje? Skal man selge en aksje når man har fått 5 % avkastning? Eller når man har 15 %? Når du skal selge en aksje bør du ha en klar formening om, allerede før du kjøper aksjen. Det vil si at når du har gjort en teknisk aksjeanalyse, bør du ha gjennomført en såpass omfattende aksjeanalyse at du har et kursmål. Dette kursmålet kan finnes ved tekniske motstander, signaler fra tekniske indikatorer som MACD eller RSI, eller trendskifter i glidende gjennomsnitt.

Stop loss

Når du gjør en teknisk analyse med et analyseprogram bør du også finne et nivå hvor det er riktig å selge aksjen, selv med et tap. Grunnen til at man selger med tap noen ganger, er rett og slett for å minimere tapet. Det vil si at man unngår å bli sittende med en aksje som faller i kurs over lengre tid. Nivåer for salg av aksjer ved bruk av stop loss finnes også ved bruk av teknisk aksjeanalyse. Men, i motsetning til take profitt, vil det ved stop loss være brudd på støttenivåer som vil angi fornuftige nivåer for å selge seg ut.

Risikodiversifisering

Vi har alle hørt om investorer som har så tro på en enkelt aksje, at de kun har kjøpt nettopp den aksjen. Noen ganger kan det gi god avkastning, men det er samtidig en farlig risiko å ta. Det skjer hele tiden at aksjer halverer kursen, eller gjør det enda dårligere. Har du kun en aksje i porteføljen, og den halverer seg, vil selvsagt også porteføljeverdien din halvere seg. Har du derimot investert en halvpart i to forskjellige aksjer, og den ene halverer seg, vil du slippe unna med et tap på 25 %. Du kan også spre risikoen mer, ved å investere i enda flere forskjellige aksjer i ulike sektorer, eller investere deler av porteføljen i valuta, indekser, råvarer eller kryptovaluta.

Copyright Themeglory. All rights reserved. | Powered by Themeglory