Tekniske trender

The trend is your friend. Å kjenne til tekniske trender gir deg flere fordeler når du driver med aksjetrading. Etter at du har fått en god forståelse for tekniske støtter og motstander kan du enkelt finne tekniske trender på chartet.

teknisk aksjeanalyse

Din kapital er i fare. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Tekniske trender

Det finnes i utgangspunktet tre forskjellige trender. Stigende trender, fallende trender og sidelengs trender, eller trading range som de også kalles. Vi skiller også mellom primær trender og sekundær trender. Primær trenden er den langsiktige trendutviklingen, mens sekundær trenden er den kortsiktige trenden innenfor primær trenden. En teknisk trend er definert ved at støtten i trendgulvet skal ha blitt testet minst tre ganger, mens motstanden i trendtaket har blitt testet minst to ganger. Aksjekurser kan bryte ut av tekniske trender og etablert brudd fungerer på samme måte som ved teknisk støtte og motstand. Ved et trendbrudd vil en stigende trend normalt endres til å bli en sidelengs trend, og det samme er tilfelle for en fallende trend. En sidelengs trend kan derimot bli både en stigende trend eller en fallende trend.

Tekniske trender

Stigende trend

En stigende trend er definert ved at det har blitt etablert tre bunner ved et støttenivå. De påfølgende bunnene har alle blitt dannet på høyere nivåer. I tillegg er det også dannet minst to topper som også er dannet på høyere nivåer. Dette fører til at du kan tegne et trendgulv og trendtak som begge peker opp mot den høyre siden av chartet.

teknisk trend analyse av aksjer

Fallende trend

En fallende trend vil gå mot det nedre hjørnet på høyresiden av chartet. Det betyr at aksjekursen er fallende. Her vil bunnene dannes på stadig lavere nivåer og det samme gjelder for toppene. Det gjør at trendgulvet og trendtaket du kan tegne inn er fallende.

trading range teknisk aksjeanalyse

Trading range

En sidelengs trend, eller en trading range, har horisontalt trendgulv og trendtak. Dette gjør at primær trenden er sidelengs. For langsiktige investorer er dette et markedet som gir lite avkastning, men driver du med aksjetrading kan dette være gode muligheter for kortsiktige handler. Sekundær trenden i en trading range vil nemlig bevege seg mellom den tekniske støtte og motstanden.

Tekniske indikatorer

Det er ikke bare tekniske trendgulv og trendtak som brukes for å finne tekniske trender. Ofte brukes glidende gjennomsnitt eller andre tekniske indikatorer som Moving Average Convergence/Divergence. Det finnes mange analyseprogram som legger til disse indikatorene automatisk, og du kan oftest legge til egne preferanser når det gjelder antall dager for gjennomsnitt eller lignende.

Videre lesning

Neste steg er å lese videre om tekniske formasjoner, men samtidig er det nyttig å ha kjennskap til tekniske indikatorer og indekser som også kan gi viktig informasjon om tekniske trender. Ofte kan disse indikatorene gi kjøps- eller salgssignaler raskere enn det tekniske trender funnet ved bruk av støtte og motstand kan gjøre. Det gjør at du kan få bedre innganger på dine trades.

Copyright Themeglory. All rights reserved. | Powered by Themeglory