Tekniske indekser

Tekniske indekser er nyttige verktøy innen teknisk analyse. Regelen er at disse forsøker å indeksere kursutviklingen og kan dermed indikere kjøps eller salgsnivåer.

teknisk aksjeanalyse

Din kapital er i fare. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Tekniske indekser

Det finnes et stort antall forskjellige tekniske indekser som brukes i forbindelse med for eksempel CFD trading. Indeksene gir viktige signaler som ofte brukes til å bestemme kjøps- eller salgsnivåer. Tekniske indekser kan også være veldig nyttige for å finne støttenivåer eller motstandsnivåer som kan brukes til stop loss ordre. Indeksene kan også være nyttige for å luke ut falske signaler, noe som kan gjøre at de tekniske aksjeanalysene langt mer presise.

rsi tekniske indekser

RSI

Relative Strenght Index er en av de mest brukte indeksene. RSI er en indeks som viser hvor mye en aksje stiger eller faller i kurs sammenlignet med tidligere kursutvikling. RSI kan ha en verdi mellom 0 og 100. En verdi over 70 blir tolket som at aksjen er overkjøpt, noe som kan føre til kursfall. En verdi under 30 viser derimot at aksjen kan være oversolgt og at en kursstigning kan være forestående.

roc rate of change

ROC

Rate of Change viser momentumet i aksjekursen. Når ROC verdien krysser over 0-linjen viser dette at kursutviklingen kan endre retning. Dersom verdien holder seg under 0-linjen viser dette at kursutviklingen fortsetter innenfor en fallende trend. Motsatt vil en ROC verdi over 0-linjen fortsette i en stigende trend.

macd

MACD

MACD, eller Moving Average Convergence/Divergence er en mye brukt teknisk indikator som kan kan gi salgs eller kjøpssignaler. Indikatoren kan vise endringer i styrken, retningen og momentumet til en kurs. Samtidig kan MACD også gi viktig informasjon om horisonten til en kursbevegelse.

Mer om tekniske indikatorer

Dersom du ønsker å lære mer om tekniske indikatorer og lære hvordan du bruker disse i praksis kan vi anbefale Aksjeskolen. Aksjeskolen er en nyttig nettside som gir masse informasjon om trading på nett. Ved å bruke den nettsiden som et opplagsverk når du trader kan du lage gode og presise tekniske aksjeanalyser.

Copyright Themeglory. All rights reserved. | Powered by Themeglory