Tekniske formasjoner

Tekniske formasjoner er noe av det viktigste innenfor tekniske analyse. Dette er formasjoner som kan si noe om i hvilken retning det er sannsynlig at kursen skal bevege seg videre i. I tillegg kan de gi viktig informasjon som salgs- eller kjøpssignaler. 

teknisk aksjeanalyse

Din kapital er i fare. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Tekniske formasjoner

Tidshorisonten til tekniske formasjoner varierer. Du finner formasjoner som kan strekke seg over flere uker, og formasjoner som strekker seg over timer og som bare kan utnyttes dersom du bruker realtidskurser.

De tekniske formasjonene finnes ved at du finner tekniske støttenivåer og motstandsnivåer som sammen danner tekniske formasjoner. Det finnes i hovedsak to forskjellige typer formasjoner. Det er vendeformasjoner som antyder at den underliggende trenden er i ferd med å snu, og fortsettende formasjoner som antyder at trenden skal fortsette som før.

Vendeformasjoner

Vendeformasjoner angir som nevnt at det er sannsynlig at trenden skal snu. Disse formasjonene er svært viktige og kan hjelpe deg å finne topper og bunner i kursene. Vi skiller mellom to ulike typer vendeformasjoner. Det er toppformasjoner som kan finnes i toppen av stigende trender, og bunnformasjoner som kan finnes i bunnen av fallende tekniske trender.

Toppformasjoner

Toppformasjoner innenfor teknisk aksjeanalyse er formasjoner som angir at det er sannsynlig at den stigende trenden er i ferd med å avsluttes. Dette er med andre ord formasjoner som kan gi viktige salgssignaler som kan fortelle deg at tiden er inne for å sikre gevinster, eller til og med ta shortposisjoner.

 • Dobbel toppformasjon
 • Trippel toppformasjon
 • Hode skulderformasjon
dobbel bunnformasjon tekniske formasjoner vendeformasjon

Bunnformasjoner

Bunnformasjonene er motstykket til toppformasjonene, og bunnformasjonene angir at den fallende trenden kan være i ferd med å snu. Dette gir deg viktig informasjon om at det kan være på tide å kjøpe en aksje eller gå ut av shortposisjoner.

 • Dobbel bunnformasjon
 • Trippel bunnformasjon
 • Omvendt hode skulderformasjon
gaps fortsettende tekniske formasjoner

Fortsettende formasjoner

Dersom du ikke fikk kjøpt deg inn på bunnen i trenden til en aksje som er i en stigende trend kan fortsettende formasjoner angi gode inngangsmuligheter. De kan også gi deg gode muligheter for å innta shortposisjoner i aksjer som er i fallende trender. Formasjonene angir nemlig at det er sannsynlig med videre utvikling innenfor den langsiktige trenden aksjekursen beveger seg innenfor.

 • Flaggformasjon
 • Vimpelformasjon
 • Gaps
symmetrisk triangelformasjon fortsettende formasjon

Andre tekniske formasjoner

Det finnes også tekniske formasjoner som ikke angir i hvilken retning det er sannsynlig at kursen bevege seg videre i. Disse er likevel viktige formasjon ved trading. Retningen angis først når det har kommet et etablert brudd ut av den tekniske formasjonen, og det er da disse formasjonene kan utnyttes til trading.

 • Symmetrisk triangelformasjon
 • Stigende triangelformasjon
 • Fallende triangelformasjon
Copyright Themeglory. All rights reserved. | Powered by Themeglory