Støtte og motstand

Det mest grunnleggende innenfor teknisk aksjeanalyse er støtte og motstand. Både støtte og motstand blir brukt til å finne tekniske trender, formasjoner og til å finne kjøps- eller salgsnivåer.

teknisk aksjeanalyse

Din kapital er i fare. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Støtte og motstand

Det grunnleggende bak støtte og motstand er at dette er prisnivåer hvor markedet tidligere har vist at aksjekursen enten er billig priset eller for høyt priset. Dette gis til uttrykk ved økt etterspørsel og økt pris, eller økt tilbud og fallende pris. For å finne et definert støttenivå eller motstandsnivå må kursen har snudd på dette nivået minst to ganger tidligere. Ofte er det horisontale støtter og motstander som er lettest å finne, men det er viktig å se etter støtter og motstander som går på skrått. Disse kan nemlig vise deg formasjoner eller tekniske trender. I dag finnes det mange program for teknisk aksjeanalyse. Her kan du lese mer om gratis teknisk analyse program hvor du kan tegne inn støtte og motstandsnivåer.

teknisk støtte aksjeanalyse

Støtte

Et teknisk støttenivå oppstår ved at aksjekursen faller til et nivå hvor markedet finner kursen så rimelig at det blir et kjøpspress som gjør at aksjekursen igjen stiger. Som vi var innom, så er en teknisk støtte definert ved at kursen minst to ganger tidligere har vendt opp fra dette kursnivået. Noe som er viktig å merke seg er at dersom en aksjekurs bryter ned gjennom den tekniske støtte vil støtte bli til en motstand. Dette siden aksjekursen nå beveger seg på undersiden av støtten. Et etablert brudd på en teknisk støtte kan du finne ved å undersøke grafen med candle sticks. Når det er dannet et helt candle stick på undersiden av støtten er det et etablert brudd på støttenivået. Støtte brukes også i formasjoner og trender. Når det gjelder trender kalles støttenivået for et trendgulv.

teknisk motstand støtte og motstand

Motstand

Motstandsnivåer er motsetningen til støtten innenfor teknisk aksjeanalyse. Her mener markedet at aksjekursen er så høyt priset at markedet enten unngår å kjøpe aksjer eller til og med selger ut så mange aksjer at det fører til kursfall. Når dette har ført til at kursen har falt tilbake fra dette nivået to ganger har vi et etablert motstandsnivå. En aksjekurs kan selvfølgelig bryte gjennom en teknisk motstand. Når det dannes et helt candle stick som holder seg over motstanden en hel dag vil den tekniske motstanden være brutt. Den tekniske motstanden vil da bli et støttenivå. Teknisk motstand er også viktig for formasjoner og tekniske trender. Motstandsnivået blir kalt trendtak i tekniske trender. I en fallende eller stigende trend vil aksjekursen bevege seg mellom trendgulvet og trendtaket.

Videre lesning

Når du har fått en forståelse for teknisk støtte og motstand vil du kunne gå videre med mer avansert teknisk analyse hvor du kan lage tekniske aksjeanalyser og studere tekniske formasjoner, tekniske trender og finne punkter for kjøp og salg.

Copyright Themeglory. All rights reserved. | Powered by Themeglory