Relative Strength Index rsi

RSI eller Relative Strength Index er en av de mest kjente tekniske indikatorene. Men, det er ikke så mange som vet at denne kan brukes på flere ulike måter.

Relative Strength Index

RSI beregnes ved å se på styrken i sluttkursen de dagene den har steget og svakheten sluttkursen de dagene kursen har falt. Indikatoren gir deg så et standardisert uttrykk mellom 0 og 100. Siden dette er en vanlig indikator har du lite behov for å kunne utregningen. Den er nemlig tilgjengelig i de aller fleste program for teknisk aksjeanalyse. Det som er verdt å vite er at det er mest vanlig å bruke utregning for perioder på 14 dager, denne variabelen kan du justere i mange av programmene.

Indikator for overkjøpte/oversolgte nivåer

Den kanskje aller vanligste måten å bruke RSI på er som en indikator for overkjøpte og oversolgte nivåer. Ofte vil nivåer mellom 30 og 20 tolkes som oversolgte, mens nivåer mellom 70 og 80 tolkes som overkjøpte.

Indikator for overkjøpte oversolgte nivåer relative strength index
Bildet åpnes i ny fane.

En fordel med å bruke Relative Strength Index på denne måten er at den kan brukes til å bekrefte eller avkrefte tekniske formasjoner. Samtidig er det en ulempe også, ved å bruke RSI på denne måten vil du kunne få mange falske signaler.

Momentumindikator

Å bruke RSI som momentumindikator for å se styrken på trenden er en annen måte å tolke indikatoren på. Her fokuseres det på trenden i Relative Strength Index.

relative strength index Momentumindikator
Bildet åpnes i ny fane.

I flere aksjeforum har vi sett at det har blitt mer vanlig å bruke RSI som en momentumindikator. Det fokuseres langt mer på om indikatoren lager nye og høyere bunner eller topper, noe som indikerer at aksjen er inne i en stabil stigende trend. En fordel ved å tolke RSI på denne måten er at du kan få færre falske signaler.

Divergenser i Relative Strength Index

En annen metode å tolke RSI på er å se etter divergens mellom aksjekurs og RSI. Her skiller vi mellom bull divergens og bear divergens.

I enkelte tilfeller kan det dannes lavere topper i aksjekursen og høyere topper i RSI. Dette er en bull divergens som signaliserer at kursen kan stige fremover.

positive Divergenser i Relative Strength Index
Bildet åpnes i ny fane.

Det motsatte er den bear divergens som kan signalisere at kursen kan falle fremover. Her dannes det lavere topper i RSI mens det dannes høyere topper i aksjekursen.

negative Divergenser i Relative Strength Index
Bildet åpnes i ny fane.

Relative Strength Index – oppsummert

RSI er en veldig anvendelig indikator som er viktig å kjenne til dersom du skal drive med trading eller mer langsiktig investering. Vi har gått gjennom tre ulike måter å benytte seg av indikatoren på, og vi mener det er viktig å kunne bruke alle disse. Noe annet som kan vurderes er å bruke metodene om hverandre. For eksempel kan det å kjøpe seg inn i aksjer som viser et positivt momentum i RSI når RSI har lav verdi være en god måte å få en inngang på lave kurser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Copyright Themeglory. All rights reserved. | Powered by Themeglory