Teknisk aksjeanalyse

Teknisk analyse er et viktig verktøy dersom du driver med daytrading av aksjer. Teknisk aksjeanalyse gir deg ikke bare indikasjoner på hva som kan være gode kurser å kjøpe på, men også hva som kan være gode kurser å selge på.

teknisk aksjeanalyse

Din kapital er i fare. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Teknisk analyse

Det største skillet mellom teknisk aksjeanalyse og fundamental aksjeanalyse er at teknisk analyse finner hva aksjemarkedet mener er riktig pris på en aksje, mens fundamental analyse av aksjer forsøker å finne hva en aksje bør være verdt. Teknisk aksjeanalyse blir også oftere brukt til daytrading siden man kan finne ut hva markedet mener er riktig pris akkurat nå. En annen stor fordel med teknisk analyse er at det kan brukes til å analysere et stort antall finansielle instrumenter. Det brukes ofte til valuta, indekser, kryptovaluta, råvarer og selvsagt aksjer.

Teknisk aksjeanalyse

Teorien bak teknisk aksjeanalyse bygger på at markedet er effisient. Det vil si at alle nyheter og all informasjon er innbakt i aksjekursene. Dette fører igjen til at kursen er et resultat av all informasjon om selskapet, noe som fører til at tidligere kursutvikling vil si noe om fremtidig kursutvikling for aksjene. Siden all informasjon er innbakt i kursen vil man ikke trenge en dyp forståelse av selskapet for å trade en aksje, man kan nemlig lese dette ut av historisk kurs.

Støtte og motstandsnivåer

Noe av det mest grunnleggende innenfor teknisk aksjeanalyse er støtte og motstandsnivåer. Dette er nivåer hvor en fallende aksjekurs har stor sannsynlighet for å avslutte et fall og snu opp, eller motsatt for stigende kurser ved et motstandsnivå. Ideen bak dette er at ved et støttenivå vil investorene synes at aksjen er blitt så billig at de begynner å kjøpe aksjen. Denne økte etterspørselen vil igjen føre til økte priser. For tekniske motstandsnivåer er det motsatt. Investorene vil her synes at aksjen er overpriset og de selger seg da ut. Salgspresset dette gir vil føre til at aksjekursen faller.

Tekniske støtte og motstandsnivåer er ofte horisontale linjer man tegner inn i chartet for aksjekursen og de er forholdsvis lette å finne. For å finne disse nivåene ser man etter tidligere topper og bunner. I disse områdene vil det være teknisk støtte eller teknisk motstand som kan få utviklingen i aksjekursen til å snu. Det som er viktig å tenke på er at dersom aksjekursen bryter ut av en teknisk motstand vil dette motstandsnivået bli et teknisk støttenivå.

Tekniske trender

Det finnes tre forskjellige tekniske trender innen teknisk aksjeanalyse. Først og fremst har vi stigende trender hvor aksjekursen stiger. Vi kaller ofte disse trendene for bullmarkeder. Deretter har vi sidelengs trender hvor kursen beveger seg flatt innenfor en trading range. Den siste tekniske trenden er fallende trend. Her beveger kursen nedover i det vi kaller et bearmarked.

Tekniske trender er også forsåvidt enkle å finne, og vi bruker også tekniske støtte og motstandsnivåer til dette, men i en trend kaller vi disse for gulv og tak i en trendkanal. En stigende trend er definert av at man har tre eller flere høyere bunner, og to høyere topper. Det vil si at aksjekursen har testet støtten i trendgulvet minst tre ganger uten å ha brutt ut av dette, samtidig som det også har testet taket i trendkanalen uten å bryte dette. Motsatt er det for fallende trender, her er bunnene og toppene lavere.

Formasjoner

Tekniske formasjoner kan ofte gi viktige og gode signaler om videre kursutvikling for en aksje. Det finnes i hovedsak to ulike signaler de kan gi. Fortsettende signaler hvor aksjekursen mest sannsynlig vil fortsette i samme retning som den hadde før formasjonen ble dannet, og vendesignaler hvor aksjekursen vil snu kursutviklingen. Det vil si at en aksjekurs som har falt mest sannsynlig vil begynne å stige, eller en aksjekurs som har steget før formasjonen mest sannsynligvis vil falle.

Det finnes mange forskjellige tekniske formasjoner og det kan være litt arbeid å sette seg inn i alle de forskjellige tekniske formasjonene. Derfor anbefaler vi å bokmerke denne nettsiden slik at du kan undersøke nærmere den tekniske formasjonen du har funnet, men kanskje ikke er helt sikker på hva forteller.

Indekser

En indeks er en presentasjon av data med et realtivt mål. Innenfor teknisk aksjeanalyse er dette et veldig nyttig mål siden man kan få et uttrykk for hvordan en kurs utvikler seg i forhold til seg selv. De to vanligste tekniske indikatorene er RSI og MACD. RSI er et uttrykk for hvor mye en aksjekurs stiger eller faller i forhold til tidligere kursutvikling. Dette kan gi gode indikasjoner på om en aksje er oversolgt eller overkjøpt. MACD derimot forteller noe om tekniske trender. Ofte kan denne indikatoren fortelle om etablering av en stigende eller fallende trend før man kan tegne inn en teknisk trend i chartet. Det gir med andre ord gode muligheter til å komme tidlig inn i bullmarkeder, og motsatt, komme seg tidlig ut av bearmarkeder.

Volumanalyse

Teknisk aksjeanalyse kan være komplisert, og man kan komme over formasjoner eller støtte og motstandsnivåer som gir falske signaler. I mange tilfeller er disse signalene gitt i perioder med lav omsetning av aksjen. Tenk deg at du har et støttenivå hvor aksjen flere ganger har vendt opp etter testing. Men, omsetningen på dette nivået har vært kanskje bare en tredjedel av hva som er normal omsetning i aksjen. Dette kan være et tegn på et falskt signal om støtte. Det kan nemlig fortelle at det bare er få investorer som synes aksjen er billig rundt disse nivåene. Kommer et er større salgspress vil den lave omsetningen ikke være nok til å ta i mot aksjene som selges og man får et bud ned gjennom støtten. Det kan være starten på et bearmarked.

Daytrading

Teknisk aksjeanalyse blir ofte brukt innen daytrading. Daytrading av aksjer betyr at man forsøke å utnytte kortsiktige svingninger i aksjekursene. En langsiktig investor bryr seg ikke om at en aksje er i en trading range for formålet med investeringen er å å beholde aksjen i kanskje flere år fremover. For en daytrader kan derimot en trading range by på mange gode muligheter til å få avkastning, selv i et marked som beveger seg sidelengs. Som nevnt har en trading range et motstandsnivå og et støttenivå, og for en som driver med daytrading kan det å trade ved å kjøpe på støttenivået og selge på motstandsnivået gi gode muligheter for avkastning. Typisk vil man selge aksjene etter bare noen få dager etter de ble kjøpt i et slikt scenario.

Tradingstrategier

Dersom man skal drive med daytrading er det viktig å ha en strategi for trading. Det hender at man kjøper aksjer som faller. Har du en godt fundert strategi vil du allerede ha en plan klar for hva du skal gjøre i slike tilfeller. Ofte har man gjort en feil eller en formasjon kan ha gitt et falsk signal. Bruker man en tradingstrategi som innebærer stop loss vil man selge seg ut dersom aksjekursen faller under et visst nivå. Det samme med en aksje som stiger. Når skal man selge seg ut? Det er viktig å ha dette avklart på forhånd, slik at man vet hva som må gjøres. Og ikke minst når det må gjøres.

Analyseprogram

I dag er det flere nettmeglere som tilbyr teknisk aksjeanalyse til sine kunder, men det er også mange daytradere som foretrekker å lage sine egne tekniske analyser. Det er flere fordeler med å kunne lage sine egne tekniske aksjeanalyser, blant annet at du får muligheten til å finne gode tradingcase som megleren kanskje overser. I tillegg kan du i større grad tilpasse analysene til din egen tradingstrategi. For å lage tekniske aksjeanalyser trenger du et analyseprogram. Disse finnes det mange av, og kvaliteten varierer. Når man skal velge analyseprogram er det viktig å sjekke hvilke verktøy programmet for analyse har. I tillegg bør det være realtidskurser og nyhetsoppdateringer i programmet slik at du kan følge med på de viktigste nyhetene uten å måtte åpne et annet program.

Trade med CFD

Dersom formålet med investering er daytrading er kostnader noe som kan gi problemer. Hver eneste handel man gjennomfører koster nemlig penger. Har man ikke et bevisst forhold til disse kostnadene kan de spise opp all avkastning man får fra daytradingen. En av fordelene med CFD er at kostnadene er lave. Samtidig får man tilgang til et stort utvalg av aksjer og indekser over hele verden, noe som gir god mulighet for risikodiversifisering. Videre gir eToro alle sine tradere tilgang til realtidskurser og program for teknisk aksjeanalyse gratis. Følger du denne fremgangsmåten kan du følge med på kursutviklingen på verdens viktigste børser og indekser:

  • Gå til etoro.com
  • Åpne en konto og få tilgang til teknisk aksjeanalyseprogram

eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 51 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.

Copyright Themeglory. All rights reserved. | Powered by Themeglory